Thuiszorgtherapie

Maak nu een afspraak of bel voor meer informatie

Wat is Thuiszorgtherapie?

Veel mensen willen, met het ouder worden of herstellen van een aandoening, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven. Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorgtherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Thuiszorgtherapie en Fysiotherapie Stationsplein

Thuiszorgtherapie wordt bij Fysiotherapie Stationsplein gegeven door Sybren Löbker die hiervoor een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Deze thuiszorgtherapeut heeft als doel om vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als thuiszorgtherapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt vaak in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijke werk, etc.

Indien u hulp nodig heeft, als zorgverlener, mantelzorger, familielid of wanneer u iemand kent die onze zorg en ondersteuning kan gebruiken, dan kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Stationsplein.

Onderzoek bij thuiszorgtherapie

Onderzoek toont aan dat deze werkwijze zeer positieve gevolgen heeft. Cliënten worden zelfstandiger, mantelzorgers voelen zich ondersteund, de zorg is beter op elkaar afgestemd en het werk van de wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden wordt minder zwaar. De verwachting is dat de kosten zullen dalen omdat veel cliënten uiteindelijk minder zorg nodig zullen hebben.

Indicatie Thuiszorgtherapie

Thuiszorgtherapie heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden:

  • Als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen thuis? De therapeut in de thuiszorg kijkt samen met u en uw mantelzorger naar al uw activiteiten en ondersteunt en adviseert hierbij.
  • Voor valpreventie: bent u onlangs gevallen, bang om te vallen of wankel ter been? De therapeut in de thuiszorg doet een risico-inventarisatie bij u en uw omgeving , oefent met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werkt met u aan uw balans en adviseert, wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij mobiliteitsbeperkingen: heeft u moeite met dagelijkse bewegingen zoals bijvoorbeeld het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen etc. De therapeut in de thuiszorg oefent deze vaardigheden met u en werkt samen met u aan spierversterking en een betere conditie.
  • Als mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg te zwaar is voor uw mantelzorger. De therapeut in de thuiszorg geeft advies bij transfers, oefent de transfers met de mantelzorger(s) en adviseert bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij palliatieve zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en ontspannings- en ademtherapie.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid.

Bron: http://www.thuiszorgtherapie.nl

Vergoeding bij Thuiszorgtherapie

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten heeft u waarschijnlijk recht op vergoeding voor fysiotherapie. Het kan ook zo zijn dat deze vergoeding uit de basisverzekering komt, bijvoorbeeld bij jongeren onder 18 jaar en in geval van een chronische aandoening. Hier zijn wel weer bepaalde voorwaarden op van toepassing. Voor meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie kunt u terecht bij deze uitleg van de Rijksoverheid.

Maak nu een afspraak of bel voor meer informatie