Specialisaties

De fysiotherapeut is de specialist van het bewegingsapparaat. Bewegingsklachten kunnen ontstaan tijdens werk of sport, door een ziekte of door het ouder worden. Dit kan voor pijn en belemmeringen in het dagelijks leven zorgen. Samen met de fysiotherapeut wordt bekeken welke behandeling voor u het beste resultaat zal geven. Hierbij worden altijd de mogelijkheden en de doelstellingen van de cliënt als uitgangspunt genomen. Fysiotherapie kan bestaan uit fysiotherapeutisch advies, manuele therapie, oefentherapie, massage en vele andere interventies.
Manuele therapie is een vorm van fysiotherapie die zich richt op klachten aan gewrichten, spieren en/of zenuwen. Net als fysiotherapie is manuele therapie vrij toegankelijk en heeft u hiervoor dus geen verwijzing van de uw huisarts nodig.
De Manueel Therapeut richt zich naast klachten aan de rug, nek, schouders en heupen ook op duizeligheidsklachten (BPPD, cervicogene duizeligheid) en hoofdpijn.
Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven. Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorgtherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Thuiszorgtherapie wordt bij Fysiotherapie Stationsplein gegeven door Sybren Löbker die hiervoor een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Deze thuiszorgtherapeut heeft als doel om vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als thuiszorgtherapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt vaak in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijke werk, etc.
Onderzoek toont aan dat deze werkwijze zeer positieve gevolgen heeft. Cliënten worden zelfstandiger, mantelzorgers voelen zich ondersteund, de zorg is beter op elkaar afgestemd en het werk van de wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden wordt minder zwaar. De verwachting is dat de kosten zullen dalen omdat veel cliënten uiteindelijk minder zorg nodig zullen hebben.

Indien u hulp nodig heeft, als zorgverlener, mantelzorger, familielid of wanneer u iemand kent die onze zorg en ondersteuning kan gebruiken, dan kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Stationsplein.

Elke sporter krijgt wel eens te maken met een terugslag in zijn of haar presteren. Of dit nu komt vanwege een blessure of vanwege een ziekte, iedere sporter blijft hiervan balen. Het maakt niet uit welk niveau het betreft, of u nu een topvoetballer bent of een amateurspeler. Een verminderde prestatie blijft voor een sporter moeilijk te verkroppen. Daarom verdient iedereen een goede revalidatie op specialistisch niveau. Waar standaard fysiotherapie stopt wanneer de klachten zijn afgenomen gaat de begeleiding van sportspecifieke revalidatie verder. Sporters presteren op het maximale van hun kunnen en moeten ook op dat niveau begeleid worden. Hier kan gedegen voedingsadvies worden gegeven om het herstel te bevorderen. Daarnaast is iedere sport anders en zal dus bij iedere sport aandacht worden gegeven aan specifieke bewegingen en belasting. Vandaar dat het mogelijk is dat in sommige gevallen de fysiotherapeut op de sportlocatie in kaart brengt welke elementen van training en bewegen van belang zijn. Op deze manier krijgt iedere sporter therapie op maat. De fysiotherapie zal dus naast standaard conditie-, kracht- en stabiliteitstraining, ook bestaan uit sportspecifieke oefeningen, zoals looptraining, duelkracht, sprongkracht, explosiviteit en balbehandeling.
Leer goed en veilig bewegen, zeker als u dreigt te vallen. Tips en steun van lotgenoten behoedt u voor een isolement. Indien nodig wordt ook individueel en aan huis behandeld. Fysotherapie bij Parkinson patiënten helpt.

Fysiotherapie Stationsplein is aangesloten bij ParkinsonNet.

COPD-trainingsgroepen. Bij fysiotherapeutische behandeling bij mensen met COPD wordt aandacht besteed aan de algehele conditie ( training uithoudingsvermogen), spierkracht m.n. van de grote beenspieren, ademhaling en wanneer nodig ontspanning.
Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de gevolgen van de ziekte beperken. De fysiotherapeut kan helpen als dagelijks bewegen lastig wordt. De behandeling van MS-patiënten bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, zijn ook andere behandelingen mogelijk.
Fysiotherapie Stationsplein is aangesloten bij MS zorg Nederland.
Soms is er voor klachten geen eenvoudige oorzaak aan te wijzen. Veelvuldig onderzoek levert niets of onvoldoende op en dat terwijl er toch duidelijk lichamelijke symptomen zijn. Een psychosomatisch fysiotherapeut kan hierbij uitkomst bieden. De psychosomatisch fysiotherapeut kijkt naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving. Gespecialiseerd in het behandelen van stress gerelateerde klachten, langdurige (chronische) pijn, burn-out, onverklaarde klachten, depressie en/of angststoornissen en bij een verstoorde ademhaling (‘hyperventilatie’).
Tezamen worden na de intake en onderzoek doelen bepaald, mede afhankelijk van de hulpvraag. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: inzicht krijgen in de factoren die klachten in stand houden, vergroten van de belastbaarheid, leren ontspannen, het verbeteren van ademhaling of ademhalingspatroon en het leren omgaan met eigen grenzen.
Het grote voordeel ten opzichte van de bestaande tape is dat medical tape de druk vermindert in plaats van verhoogt en dat de elastische tape de normale beweging juist mobiliseert in plaats van immobiliseert. MTC zorgt ervoor dat de huid lokaal gelift wordt.

Fysiotherapie | Manuele Therapie | Psychosomatische Fysiotherapie | Thuiszorgtherapie | Sportspecifieke Revalidatie