COPD

Maak nu een afspraak of bel voor meer informatie

Wat is COPD?

COPD is een afkorting van de engelse term Chronic Obstructive Pulmonairy Disease, in gewoon nederlands: een chronische obstructieve longziekte.

De longen zijn beschadigd waardoor ademhalen moeilijker wordt en er minder zuurstof beschikbaar is. Dit heeft gevolgen in het dagelijks leven zoals vermoeidheid, benauwdheid, minder uithoudingsvermogen etc. Deze chronische klachten hebben niet alleen invloed op onze lichamelijke gesteldheid maar ook op de geestelijke ( stemming, gevoelens)

Onder COPD vallen de longziekten als chronische bronchitis en longemfyseem.

In Nederland lijden naar schatting een half miljoen mensen aan deze ziekte.

COPD is niet te genezen maar een gezonde levenswijze ( o.a. voeding, stoppen met roken), behandeling met de juiste medicatie en voldoende lichaamsbeweging ( training) kunnen een positieve invloed hebben op het verloop van de ziekte.

COPD heeft verschillende stadia ( GOLD I t/m IV) , ingedeeld naar de ernst van de ziekte. Deze wordt bepaald m.b.v. een longfunctietest. Deze kan worden afgenomen bij de huisarts of longarts.

COPD en fysiotherapie

De mate waarin oefentherapie bij COPD zal worden vergoed via de zorgverzekering, hangt af van de ziektelast volgens de GOLD richtlijn.

De ziektelast is onderverdeeld in vier groepen. Deze groepen hebben in het startjaar van de behandeling recht op:

  • Groep A: maximaal 5 sessies
  • Groep B: maximaal 27 sessies
  • Groep C en D: maximaal 70 sessies

Na het eerste jaar wordt het maximum aantal aangepast aan de hand van hoeveel onderhoudsbehandelingen er nodig zijn. De maximumaantallen zijn dan lager:

  • Groep B: 3 sessies
  • Groep C en D: 52 sessies

Vergoeding vanaf de eerste behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Maak nu een afspraak of bel voor meer informatie